نمایندگی ها

نمایندگی ها

نمایندگیهای مسافربری شرکت آریا سفر آسیا تعاونی 11      

 

اراک :                 آقای صوفی :            09183610803

                         آقای نوری :              09183605018

اردبیل :               آقای درخشان:          09144515719

                         آقای اعظمی :          09141519906

ارومیه:               آقای یوسفی آذر :       09141416609

آستارا:              آقای نوری نصرت آباد :   09111842899

بندر عباس :       آقای موسوی :            09171612783

تبریز:                آقای صنوبری :             09147380533

چابکسر:           آقای خانجانی :           09113441962

چابهار:              آقای جمشیدنیا:         09151450406

زاهدان:             آقای براهویی:            09151432484

سیرجان:          آقای تعویقی:             09124628024

شهربابک:          آقای قاسمی :          09139946650

شیراز:              آقای قاسمی :          09171178055

                       آقای گرگ یراق :        09177106689

عشق آباد:         آقای نوروزی:             09139534124

قم:                  آقای فخاریان:            09121518367

                      آقای حسینی :          09121515305

کرج :               آقای زارع :                09123601770

کرمان :             آقای صالحی :           09131404431

کرمانشاه :        آقای رشیدی :           09181311888

کلاچای :           آقای احمدی :            09111421116

گرگان:              آقای سرگزی :           09112700219

لاهیجان:           آقای خدا یگانه:          09111415035

لنگرود:             آقای مهدی پور :         09111419057

یزد :                آقای ملک ثابت :         09131525978